Kokybės telefono linija: 8-800 10014

Kaip tai daroma

Procesas iki paslaugos teikimo pradžios:

 • Įvertinami kliento lūkesčiai dėl maitinimo ir jį organizuojančios įmonės.
 • Įvertinamos gamybinės bazės, t. y. patalpų ir technologinių įrengimų būklė ir galimybės, nustatomas investicijų poreikis ir apimtis.
 • Remiantis pirmine informacija, teikiamas komercinis pasiūlymas. Šiame pasiūlyme atsispindi paslaugos teikimo sąlygos ir kainos.
 • Dalyvaujama skelbiamame viešųjų pirkimų konkurse, jei klientas – valstybinė įmonė.
 • Pasirašoma sutartį su klientu.
 • Įvertinus darbų apimtis maitinimo objekte ir pritaikę mūsų įmonėje sukurtą maitinimo organizavimo sistemą, įdarbinami darbuotojai. Pirmenybė teikiama anksčiau šioje organizacijoje dirbusiems darbuotojams.

Procesas, pradėjus teikti maitinimo paslaugą:

 • Maitinimas organizuojamas įmonės/įstaigos patalpose.
 • Meniu sudaromas atsižvelgiant į esamų kavinių „Myls in tempo“ praktiką ir individualius įmonės/įstaigos, kurioje organizuojamas maitinimas, darbuotojų pageidavimus – jie išsiaiškinami periodinių apklausų metodu.
 • Kavinėje „Myls in tempo“ lankytojų patogumui organizuojamos įvairios akcijos, pvz., dienos patiekalai už išskirtinai mažą kainą taupiems darbuotojams arba kompleksiniai pietūs, leidžiantys lankytojui ne tik sutaupyti, bet ir efektyviai išnaudoti pietų pertraukai skirtą laiką.
 • Bendrovės kokybės skyrius nuolat vykdo paslaugos kokybės priežiūrą.
 • Už maitinimą klientai atsiskaito pagal sutartyje aptartą tvarką ir sąlygas.

 

Kontaktai

Vilniuje tel. +370 5 272 72 28, faksas +370 5 272 77 07
El. paštas: info@pontem.lt
Daugiau