Kokybės telefono linija: 8-800 10014

Kaip tai daroma

Procesas iki paslaugos teikimo pradžios:

 • Įvertinami kliento maitinimo, papildomų paslaugų ir proceso organizuojančios įmonės lūkesčiai. 
 • Įvertinami įrengimų, būtinų maitinimui orlaiviuose organizuoti, būklė ir galimybės, nustatomas investicijų poreikis ir apimtis.
 • Remiantis pirmine informacija, teikiamas komercinis pasiūlymas aviakompanijai. Šiame pasiūlyme atsispindi paslaugos teikimo eiga, sąlygos ir kainos.
 • Pasirašoma sutartis su klientu.
 • Sudaromas „Sky meniu“, pristatomas aviakompanijai.
 • Sudaromas „Sky shop“ asortimentas ir papildomų paslaugų sąrašas, pristatomas aviakompanijai.
 • Kartu su atsakingais aviakompanijos asmenimis supažindinamas aviakompanijos personalas su paslaugų teikimo tvarka, „Skymeniu“, „Skyshop“ ir papildomomis paslaugomis.
 • Suderinamas maisto tiekimo grafikas.

Procesas, pradėjus teikti maitinimo paslaugą:

 • Maistas gaminamas „Myls aero“ patalpose.
 • Laikantis šiuolaikinės maisto gaminimo technologijos „Cook and Chill“, paruoštas maistas itin greitai atvėsinamas specialia įranga, supakuojamas, sudedamas į konkretiems orlaiviams pritaikytus vežimėlius ir specialiu transportu pristatomas į orlaivį, kuriame, klientui užsisakius, yra regeneruojamas specialioje įrangoje ir keleiviui patiekiamas karštas.
 • Teikiama aukštos kokybės paslauga – estetiškai patiektas, šviežias, kokybiškas maistas ir patikima pakuotė.
 • Reikalingas maisto kiekis orlaivyje prieš kiekvieną reisą aptariamas atskirai.
 • Bendrovės kokybės skyrius nuolat vykdo paslaugos kokybės priežiūrą.
 • Už maitinimą klientas atsiskaito pagal sutartyje aptartą tvarką ir sąlygas.
 • Keleiviui orlaivyje sudaroma galimybė atsiskaityti mokėjimo kortelėmis VISA, MASTERCARD, litais ir eurais.

Teikdami maitinimo paslaugą orlaiviuose, ypatingą dėmesį skiriame keleivių poreikiams, todėl mūsų darbuotojai nuolat glaudžiai bendradarbiauja su klientais, skrydžių kompanijomis, formuodami patiekalų, gėrimų ir kitų prekių, parduodamų skrydžio metu, asortimentą.

Avialinijų keleivių maitinimo paslauga „Myls aero“ teikiama visų skrydžio klasių keleiviams.

Kontaktai

Vilniuje tel. +370 5 272 72 28, faksas +370 5 272 77 07
El. paštas: info@pontem.lt
Daugiau