Telefoniczna linia jakości: 8-800 10014

Historia

W ciągu długich lat  działalności przedsiębiorstwa rozwijaliśmy się i wzmacniali. Pierwsze dokumenty działalności spółki pamiętają czasy powojenne. Dokumenty Wileńskiej bazy drobnego hurtu dostaw artykułów spożywczych swą historię liczą od 1946 roku, kiedy to w stolicy działało przedsiębiorstwo o takim charakterze – hurtownia „Rūta”. W owym czasie do przewożenia artykułów spożywczych używano wozów, ciągnionych przez konie, później  - motocykli, samocodów... Było to jedyne przedsiębiorstwo w mieście, prowadzące sprzedaż funduszową, tj. zaopatrujące w artykuły spożywcze organizacje budżetowe, które rozliczały się bezgotówkowo.

Wraz z rozwojem Wilna wzrastała liczba klientów oraz obroty spółki. Na bazie hurtowni„Rūta” w 1968 r. założono sklep „Smulkus urmas” („Drobny hurt”), który w 1976 r. przeniósł się do specjalnie w tym celu wzniesionych pomieszceń na Zwierzyńcu, przy ul. Ukmergės 126. Biuro spółki mieści się tutaj do dzisiaj. Sklep założono mając na celu zaopatrzenie w artykuły spożywcze przedszkoli, szpitali, obozów pionierskich oraz innych instytucji i organizacji.  

W 1990 r. zmieniono status spółki – sklep „Smulkus urmas” zarejestrowano jako przedsiębiorstwo państwowe „Smulkus urmas”. W 1992, po sprywatyzowaniu, zarejestrowano Sp. z o.o. „Smulkus urmas”. 

W 1996 r. spółka zaczęła rozwijać działalność w dziedzinie usług żywieniowych. Pierwszą kawiarnię założono na  obecnym terytorium  Sp. z o.o. „Smulkus urmas”. Działa ona do dziś. Podstawowymi jej klientami, jak i niegdyś, są pracownicy spółki oraz pobliskich instytucji.

W 2001 r. wygrano pierwsze przetargi na świadczenie usług żywienia zbiorowego – zorganizowane przez Gminę Miasta Wilna publiczne przetargi na organizowanie żywienia socjalnie wspieranych mieszkańców.  

W 2008 r. spółka stworzyła i przedstawiła na rynku znak towarowy usług żywieniowych „Myls”, który ujął świadczone przez spółkę usługi żywieniowe w jednym znaku towarowym.  

urmo_logo_simbolis.png

Kontakty

Kontakty w Wilnie: Tel.: (8-5) 272 72 28, Fax (8-5) 272 77 07
Poczta el.: info@pontem.lt
Więcej